FODBOLD OLD BOYS
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
TORSDAG 15. MARTS 2018 KL. 19.30
1. SAL PÅ FODBOLDSIDEN
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag samt optagelse af nye
medlemmer.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant,
festudvalg.
7. Eventuelt
Bestyrelsen består af:
Carsten Schiødte, formand - Preben Larsen, næstformand
Jan Løvsteen (Grauballe), kasserer,
Dino Turchi, Michael Nybrandt, menige bestyrelsesmedlemmer
Revisor: Michael Rønne
Revisorsuppleant: Arne Sørensen