Kære K.B.'ere

Så er sæsonen for alvor i gang for alle klubbens hold. Nogle hold har allerede spillet flere kampe, mens andre i den forgangne uge har spillet første kamp i efteråret. Dertil kommer at vi i forrige weekend startede træning op for vores nyeste og yngste årgang. Børn født i år 2020 – eller U3.

U3’erne er en del af det vi kalder Blebold. Her kommer børnene med deres forældre og tumler under kyndig vejledning af vores dygtige trænere.

Velkommen til alle de nye U3’ere, som vi glæder os til at opleve i mange år i fremtiden. Også velkommen til alle andre nye medlemmer, som er startet i K.B. efter sommerferien.

Tilskuere
Vi er mange på og omkring fodboldbanerne. Derfor har vi nogle retningslinjer for adfærd på og omkring banerne for tilskuere. Det er for at sikre et trygt og motiverende miljø for både børn og voksne – spillere og trænere.

Vi opfordre alle forældre til at hjælpe med at retningslinjerne efterleves.

Retningslinjer for tilskuere
A) I forbindelse med træning skal alle forældre stå uden for hegnet (Peter Bangs Vej/Jens Jessens Vej) og uden for græsarealet (Pile Allé) under hele træningen.
B) Til såvel hjemme- som udebanekampe skal alle forældre placeres sig på modsat side af banen. Hvis der er træning på nabobanen, kan forældre blive henvist til at stå uden for hegnet langs kampbanen.
C) Højlydte kommentarer før, under og efter træning eller kamp, til spillere, modstandere, træner, dommer eller øvrige tilskuere accepteres ikke. Det er tilladt at komme med generelle positive eller støttende ytringer til eget hold.
D) Såfremt man er uenig med trænernes dispositioner ifm. træning og kamp skal dialog om dette søges uden for trænings- eller kampaktiviteternes tidsrum. Konfrontation på banen før, under eller efter aktiviteten accepteres ikke.
E) Såfremt de implicerede forældre og trænere gennem rolig og respektfuld dialog ikke kan finde en mindelig løsning på en uenighed, eskaleres problemstillingen til den sportslige ledelse, som søger at løse problemet.
F) Truende eller grænseoverskridende adfærd accepteres under ingen omstændighed.

Gunnar Jensen sølvbægeret
Tidligere i august blev Meyer tildelt sølvbægeret fra Gunnar Jensen Fonden for hans store frivillige indsats i K.B. i mere end 18 år. Heldigt for os, så kører Meyer utrætteligt videre, og lever derved på fornemmest vis op til ”I særlig grad ved forbilledlig optræden på og udenfor fodbold- og cricketbanen har gjort sig fortjent til sine kammeraters agtelse”.
Læs nyheden på Meyer er årets modtager af Gunnar Jensen sølvbægeret.

FCK Camp
I efterårsferien er FCK Camp tilbage på Peter Bangs Vej.
Billetter finder du på fck.dk/traenmed/fckcamp.

Venlig hilsen
K.B. Fodbold