KBs forpagter af Granen og Qvisten.

Efter mere end 8 år som forpagter af KBs Restaurant Granen og Qvisten har Jette netop oplyst, at hun ikke ønsker at fortsætte forpagtningen og derfor opsiger sin aftale med KB med  udgangen af januar måned 2022.

Jette har prioriteret at samle sin energi omkring hendes familie, sig selv og hendes event – catering forretningen  ”Alt i Mad” i Rødovre.  

Disse linjer er alene en information om Jettes planlagte ophør. Jette fortsætter ufortrødent forretningen frem mod 31. januar 2022. Samtlige arrangementer der er booket i perioden vil blive afholdt som aftalt ligesom Granen vil have åbent i de vanlige åbningstider.

Vi vil afvente med at takke Jette for sin store indsats til engang i januar måned.

Det er fortsat KBs holdning, at der skal være en forpagter i Granen og Qvisten. Arbejdet hermed vil …. er blevet igangsat! 

Med venlig hilsen
Henrik Eigenbrod
Direktør
Kjøbenhavns Boldklub