Ansvarlighed er en KBs primære værdier

 også når det omhandler klubbens energiforbrug.

KB har i flere år haft en plan for reducering af primært klubbens forbrug af elektricitet fokuseret på vore 9 indendørs tennisbaner samt tre øvrige boldspilhaller.

På 7 ud af de 9 indendørs tennisbaner er de traditionelle lysstofrør indenfor de sidste 2 år udskiftet med LED belysning. Denne ændring har reduceret elforbruget med 23.819 kWh pr. bane og samlet set med 166.733 kWh pr. år.

Samtlige tennisbaner og øvrige haller er tilknyttet banebookingsystemet således det sikres, at en evt. ledig banetime ikke belaster forbruget. Samme forhold er gældende for belysningen af fodboldbanerne i Pile Allé.

KBs omklædningsrum, gange m.v. styres via bevægelsesfølere og slukker således når arealerne ikke anvendes.

En mindre ændring, om end ikke så synlig, er køkkeninventaret i Granens køkken. Udskiftningen i år 2020 af de mere end 15 år gamle ovne, komfurer, køle-/fryseskabe og opvaskemaskine har reduceret el-forbruget betragteligt.

Optimeringerne nævnt har medført at KB har reduceret klubbens CO-2 udledningen med mere end 60.000 kg.

Tillige har vi erfaret, at den beregnede tilbagebetalingstid af investeringen holder vand. Idet vi altid har haft, og fortsat frem mod 2025 har, en fastprisaftale for el-leverancen er tilbagebetalingstiden for investeringerne fortsat den samme som oprindeligt beregnet, ligesom vi ikke økonomisk rammes så hårdt som øvrige brugere med variabel afregning af priserne for el-forbruget.

Varmt vand og varme i radiatorer og gulve forsynes vi med af Frederiksberg Forsyning.

Temperaturen i KBs indendørs træningsfaciliteter fastholder vi som tidligere på 16 grader. Temperaturen på gange og i omklædningsrum er reduceret til 19 grader. Pt. er der noget koldere i fodboldens omklædningsrum nr. 1-6. Grundet ombygning er gulvvarmen i disse omklædningsrum ude af drift frem til ultimo november. Øvrige omklædningsrum prioriteres i perioden.

Den varme der anvendes i K.B. Hallen og til opvarmning af fodboldbaner er ikke en omkostning der belaster KBs budget.

Med venlig hilsen

Henrik Eigenbrod
Direktør
Kjøbenhavns Boldklub
+45 2141 1777, eigenbrod@kb-boldklub.dk